Rekrutacja 2021/2022 – do oddziałów przedszkolnych

Lista kandydatówp przyjętych

Lista kandydatów nieprzyjętych

Nabór do oddziału przedszkolnego:

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Złożenie  wniosku  o  przyjęcie  do  oddziału  przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 24 lutego 2021 r. do 5 marca 2021 r. do godz. 15.00

Dokumenty dostępne będą od dnia 24 lutego 2021 r. na stronie :

 https://bialystok.formico.pl

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE

Złożenie  wniosku  o przyjęcie do oddziału  przedszkolnego  w szkole  wraz z  dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 31 maja 2021 r. do 7 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.

Więcej informacji na stronie urzędu miejskiego

Rodzice dzieci zakwalifikowanych podpisują oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka, w terminie do 29 marca 2021r. do godz. 15.00. Wzór oświadczenia znajduje się poniżej oraz jest do pobrania w szkole. Opcjonalnie istnieje możliwość potwierdzenia woli zapisu tylko poprzez elektroniczny system naboru. Elektronicznie również należy potwierdzić w terminie do 29 marca 2021 r. do godz. 15.00. W takim przypadku oświadczenie należy złożyć w placówce przed rozpoczęciem roku szkolnego. Brak złożenia ww. oświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych. Dziecko nie zostanie przyjęte do placówki.

Wzór oświadczenia