Aktualne opłaty za obiady

O G Ł O S Z E N I E     KLASY „0” - III

 

WPŁAT   NA   OBIADY   ZA   MIESIĄC    MAJ      

W WYSOKOŚCI  KL. I – III  -  66,50

                              „0”   -  90,25

 

(UWAGA !    Rodzice I- III, którzy w kwietniu dokonali wpłaty w wysokości 23,75 zł wpłacają kwotę 57,00 zł.  W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z sekretariatem tel. 85 741 94 52)

DOKONUJEMY W DNIACH

OD 28 KWIETNIA DO 4 MAJA 2021 R.

Wpłata powinna wpłynąć najpóźniej do dnia 04.05.2021 r. na konto szkoły !


WPŁACAMY W Y Ł Ą C Z N I E  na rachunek bankowy

Szkoły Podstawowej Nr 52
im. dr Ireny Białówny w Białymstoku, ul. Dojlidy Górne 48:

Bank Polska Kasa Opieki SA

41 1240 2890 1111 0010 3577 3958

W tytule przelewu należy wpisać: obiady MAJ, nazwisko, imię i klasę dziecka.