„MOJA BUDOWLA ZE ŚNIEGU”

                          Regulamin konkursu:                         czytaj więcej

  1. Organizator konkursu

Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku

  1. Cel konkursu

Wykonanie własnoręcznie rzeźby ze śniegu.

III. Warunki uczestnictwa

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VIII

Szkoły Podstawowej Nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku

Konkurs będzie przeprowadzony w II kategoriach wiekowych:

kat. I – uczniowie klas I – IV

kat. II – uczniowie klas V – VIII

 

W celu wzięcia udziału w konkursie, należy przesłać (na adres mailowy podany poniżejzdjęcie konkursowe własnoręcznie zrobionej śnieżnej rzeźby (zwierzęta, postacie, przedmioty itp.).

Na zdjęciu oprócz rzeźby musi znaleźć się także jej autor.

 

Termin nadsyłania zdjęć:                    14 luty 2021 r. godz. 20:00

Adres mailowy:                                   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W tytule maila obowiązkowo należy wpisać nazwę konkursu, w treści podać swoje imię, nazwisko ucznia oraz klasę.

Ogłoszenie wyników oraz publikacja nagrodzonych rzeźb  nastąpi 22 luty 2021 r na stronie Szkoły Podstawowej Nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku

 

Zwycięzców wyłoni komisja konkursowa w składzie:

· Dariusz Szehidewicz – nauczyciel informatyki/chemii

· Joanna Szymborska – nauczyciel plastyki

· Katarzyna Sołowiej – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

· Małgorzata Sojko – wychowawca świetlicowy

Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagroda!

IV. Postanowienia końcowe

Prace zgłaszane do Konkursu nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm, zawierać materiałów chronionych prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

Uczestnik konkursu (lub jego opiekun prawny), zgłaszając swój/ swojego dziecka udział w konkursie, oświadcza, że:

a) posiada pełnię praw autorskich do przedłożonych prac konkursowych i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji, ekspozycji i/lub innego rozpowszechniania;

b) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)

c) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Szkołę Podstawową Nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku zdjęć zawierających wizerunek uczestnika konkursu .

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac lub ich części składowych z podpisem (imię i nazwisko oraz klasa)

W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

Informacje o przetwarzaniu danych znajdują się na stronie internetowej szkoły.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie a także do zmiany terminu poszczególnych etapów konkursu bez podania przyczyny.