Ratownik medyczny

Dnia  22. 02. 2019 r.  klasę  2b  odwiedził  Pan Tomasz Józefowicz – tata Ani, który na co dzień pracuje jako ratownik medyczny w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym   w Białymstoku.  Pan Tomasz wyjaśnił uczniom na czym polega jego praca. Następnie udzielił instruktażu, jak należy zachować się w nagłych wypadkach do momentu pojawienia się fachowej pomocy medycznej. Zaprezentował pokaz ratownictwa medycznego z udziałem fantoma. Pokazał uczniom krok po kroku, jak należy udzielić pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej. Uczniowie mogli przećwiczyć swoje umiejętności udzielania pomocy na fantomie, po to, by w sytuacji zagrożenia  umieć poradzić sobie i uratować życie drugiemu człowiekowi.

Serdecznie  dziękujemy za przybycie. Była to dla nas wszystkich bardzo cenna lekcja.

Spotkanie ze strażakiem

Dnia  21. 02. 2019 r.  w klasie 2b odbyło się pierwsze spotkanie pod hasłem „ Poznajemy zawody naszych bliskich”. Celem tych zajęć jest poznanie pracy rodziców i nie tylko, rozwijanie u dzieci zainteresowań pracą w różnych zawodach oraz ukazanie dzieciom przydatności wykonywania różnych zawodów.

Jako pierwszy swój zawód prezentował  Pan Marcin  Anszczak – tata Szymona. Pan Marcin jest z zawodu strażakiem. Nasz gość przedstawił dzieciom na czym polega jego praca, zaprezentował umundurowanie i ekwipunek strażaków. Dzieci mogły przymierzyć hełm, maskę oraz doświadczyć, jak ciężka jest butla ze sprężonym powietrzem. Uczniowie podczas zajęć, poznali cenne wskazówki, jak właściwie zachować się w czasie pożaru. Utrwalili  numery alarmowe 998 i 112 oraz dowiedzieli się,  w jakich okolicznościach należy wzywać straż pożarną.  Okazało się, że praca strażaków nie ogranicza się wyłącznie do gaszenia pożarów. Straż pożarna pomaga ludziom podczas powodzi, wypadków samochodowych oraz prowadzi wiele innych działań, które służą ludziom i ich bezpieczeństwu. Dzieci dowiedziały się, że praca strażaka jest ciężka i trudna, czasami bardzo niebezpieczna.                                        

Pan Marcin podkreślił także, jak bardzo  groźny jest tlenek węgla oraz jakie ważne jest posiadanie w domu czujnika czadu. Na zakończenie uczniowie zadawali pytania  oraz zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

Wizyta naszego gościa wywarła na dzieciach ogromne zainteresowanie, a przekazana wiedza z pewnością przyda się w życiu codziennym.