Dostawa obiadów do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2020-2021

Ogłoszenie zamówienia na usługi społeczne prowadzonego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – tekst jednolity na dostawę obiadów do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021.

  1. Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
  2. Informacja o wyniku postępowania (30.06.2020 r.).
  3. Informacja o zawarciu umowy (3.07.2020 r.).

Przetarg na wynajem powierzchni pod automat sprzedający

Dyrektor Szkoły Podstawoej Nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku ogłasza pisemny publicznego przetarg na wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na automat sprzedający.

Treść ogłoszenia

Załączniki:

Regulamin przetargu

  1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (pdf) (doc)
  2. Załącznik nr 2 - oświadczenie (pdf)
  3. Załącznik nr 3 - oświadczenie (pdf)
  4. Załącznik nr 4 - klauzula informacyjna (pdf)
  5. Załącznik nr 5 - wzór umowy (pdf) (doc)

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU (29.08.2019 r.)

Dostawa obiadów do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2019-2020

Ogłoszenie zamówienia na usługi społeczne prowadzonego w trybie art.138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na Dostawę obiadów do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Białymstoku:

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA (19.06.2019 r.)

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY (21.06.2019 r.)