Dostawa obiadów do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2019-2020

Ogłoszenie zamówienia na usługi społeczne prowadzonego w trybie art.138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na Dostawę obiadów do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Białymstoku: