Rekrutacja 2019/2020 – do oddziałów przedszkolnych

 

Rodzice, dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne, składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  do 18 lutego 2019.

Terminy rekrutacji 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych

25.02.2019 r. – 06.03.2019 r. – składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 21.03.2019 r. do godz. 12.00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających  spełnienia przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

26.03.2019 r.  o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 29.03.2019 r. – potwierdzanie przez rodzica dziecka woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego poprzez podpisanie umowy

01.04.2019 r.  – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

1.06.2019 r. – 07.06.2019 r. – postępowanie uzupełniające

Wzór wniosku dostępny będzie   od 25.02 2019 w sekretariacie szkoły oraz na stronie www.nabor.um.bialystok.pl   

Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku: http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

 

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego