Rekrutacja 2020/2021 – do oddziału sportowego.

     Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021:

     do oddziału sportowego klasy IV:

      Wniosek dostępny będzie od dnia 24.02.2020 r. w sekretariacie szkoły.

Wszystkie dzieci, które przystąpiły do testu sprawności fizycznej (klasa sportowa) uzyskały wynik pozytywny.