Rekrutacja 2019/2020 – do klas I szkoły podstawowej

Terminy rekrutacji 2019/2020  do klas  I szkoły podstawowej

25.02.2019 r. – 06.03.2019 r. do godz. 15.00  -  składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 21.03.2019 r. do godz. 12.00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej

27.03.2019 r.  o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Do  29.03.2019 r. do godz. 15.00 potwierdzanie przez rodzica dziecka woli w postaci pisemnego oświadczenia

01.04.2019 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół podstawowych

03.06.2019 r. – 07.06.2019 r. do godz.  15.00  – postępowanie rekrutacyjne  uzupełniające

Wzór wniosku dostępny będzie w sekretariacie szkoły oraz na stronie www.nabor.um.bialystok.pl

Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku:

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor-do-szkol-podstawowych.html

 

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych