Rekrutacja 2020/2021 – do klasy I szkoły podstawowej

Listy kandydatów  z odwodu przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Nazwiska od - do   A- K     K-W   W-Ż

Listy kandydatów spoza odwodu przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021:

do klasy I szkoły podstawowej:

       Druki o przyjęcie do klasy I rodzice wypełniają w formie elektronicznej na stronie:
       www.nabor.um.bialystok.pl lub odręcznie. Wypełniony i podpisany formularz
       należy złożyć w sekretariacie. Wnioski będą dostępne od dnia 24.02.2020 r. na w/w
       stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły.