Rada Rodziców

Wysokość składek na Radę Rodziców i opłata za ksero w roku szkolnym 2022/2023

1. Składka na Radę Rodziców wynosi (za cały rok szkolny):

Pierwsze dziecko w naszej szkole: 50 zł

Drugie dziecko w naszej szkole: 30 zł

Trzecie dziecko w naszej szkole: 10 zł

2. Opłata za ksero wynosi: 35 zł za cały rok szkolny na każde dziecko.

Ponieważ w szkole obowiązuje wyłącznie bezgotówkowa forma płatności prosimy o dokonywanie wpłat przelewem na konto bankowe Rady Rodziców.

Dane do przelewu:

Numer konta: 94 8099 0004 0007 4107 3000 0010

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz rodzaj opłaty (Rada Rodziców / ksero)

np. Jan Kowalski, kl. 4e Rada Rodziców