Aktualne opłaty za obiady

O G Ł O S Z E N I E

 

WPŁAT NA OBIADY ZA MIESIĄC LISTOPAD W WYSOKOŚCI  76,00

DOKONUJEMY W DNIACH

OD 25 DO 31 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

 

Wpłata powinna wpłynąć najpóźniej do dnia 31.10.2019 r. na konto szkoły !


WPŁACAMY W Y Ł Ą C Z N I E  na rachunek bankowy

Szkoły Podstawowej Nr 52
im. dr Ireny Białówny w Białymstoku, ul. Dojlidy Górne 48:

Bank Polska Kasa Opieki SA

41 1240 2890 1111 0010 3577 3958

 

W tytule przelewu należy wpisać: obiady LISTOPAD, nazwisko, imię i klasę dziecka.

UWAGA! Osoby, które zgłaszały odpisy  proszę o wcześniejsze ustalenie kwoty do zapłaty w sekretariacie szkoły osobiście lub pod nr tel. 85 741 94 52