Aktualne opłaty za obiady

O G Ł O S Z E N I E

 

WPŁAT   NA   OBIADY   ZA   MIESIĄC CZERWIEC

W WYSOKOŚCI  42,00

NALEŻY DOKONYWAĆ W DNIACH

 

27, 28, 29, 30, 31 MAJA 2019 R.

 

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TERMINÓW OPŁAT ZA OBIADY!!!


W Y Ł Ą C Z N I E  na rachunek bankowy

Szkoły Podstawowej Nr 52
im. dr Ireny Białówny w Białymstoku, ul. Dojlidy Górne 48:

Bank Polska Kasa Opieki SA

41 1240 2890 1111 0010 3577 3958

Wpłata powinna wpłynąć najpóźniej do dnia 31.05.2019 r.

 

W tytule przelewu należy wpisać: obiady CZERWIEC, nazwisko, imię i klasę dziecka.

UWAGA!!! Osoby korzystające z odpisów proszę o wcześniejsze ustalenie kwoty do zapłaty w sekretariacie szkoły osobiście lub pod nr tel. 85 741 94 52