Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych

Szkoła wydaje duplikaty wyłącznie w przypadku utraty bądź zniszczenia  oryginału świadectwa lub legitymacji szkolnej.

Za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości:

 • duplikat świadectwa – 26 zł
 • duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł.

Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku

ul. Dojlidy Górne 48

15-572 Białystok

PEKAO S.A. Białystok Nr 41 1240 2890 1111 0010 3577 3958

z dopiskiem: opłata za duplikat świadectwa/legitymacji szkolnej, imię i nazwisko ucznia/absolwenta, klasa (w przypadku ucznia).

Osoba zainteresowana otrzymaniem duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej składa:

 1. wniosek do Dyrektora szkoły o wydanie dokumentu (do pobrania w sekretariacie szkoły)
 2. aktualne zdjęcie (w przypadku wydania duplikatu legitymacji szkolnej)
 3. zniszczony dokument (w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu).

Duplikat zostaje wydany po potwierdzeniu odbioru własnoręcznym podpisem przez osobę zainteresowaną.

Pierwsza legitymacja zostaje wydana uczniowi nieodpłatnie. W związku z Reformą Oświaty i wprowadzeniem siedmioklasowej szkoły podstawowej, uczniom klas VII legitymacje są wymieniane nieodpłatnie (brak miejsca na pieczątkę szkoły).

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017,
  170)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016, poz. 1827
  ze zmianami).