Aktualne opłaty za obiady

O G Ł O S Z E N I E

WPŁATY NA OBIADY ZA MIESIĄC CZERWIEC

W WYSOKOŚCI 71,25 zł

NALEŻY DOKONAĆ W DNIACH

OD 25.05.2022 R. DO 31.05.2022 R.

Wpłata powinna wpłynąć najpóźniej do dnia 31.05.2022 r. na konto szkoły !

WPŁACAMY W Y Ł Ą C Z N I E na rachunek bankowy

Szkoły Podstawowej Nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku, ul. Dojlidy Górne 48:

Bank Polska Kasa Opieki SA

41 1240 2890 1111 0010 3577 3958

W tytule przelewu należy wpisać: obiady CZERWIEC, nazwisko, imię i klasę dziecka.

UWAGA! Osoby, które zgłaszały odpisy proszę o wcześniejsze ustalenie kwoty do zapłaty tel. 85 741 94 52