Aktualne opłaty za obiady

W ZWIĄZKU Z ZAWIESZENIEM ZAJĘĆ STACJONARNYCH W SZKOLE OD DNIA 26.10.2020 r.

 

WPŁATY NA OBIADY ZA MIESIĄC LISTOPAD
W WYSOKOŚCI 90,25 zł 

OBEJMUJĄ UCZNIÓW KL. 0 - III 

NALEŻY ICH DOKONAĆ W DNIACH

OD 26 DO 30 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Wpłata powinna wpłynąć najpóźniej do dnia 30.10.2020 r. na konto szkoły !


WPŁACAMY W Y Ł Ą C Z N I E na rachunek bankowy

Szkoły Podstawowej Nr 52
im. dr Ireny Białówny w Białymstoku, ul. Dojlidy Górne 48:

Bank Polska Kasa Opieki SA

41 1240 2890 1111 0010 3577 3958

W tytule przelewu należy wpisać: obiady październik, nazwisko, imię i klasę dziecka.

 

UWAGA !!!

Osoby, które zgłaszały odpisy proszę o wcześniejsze ustalenie kwoty do zapłaty
w sekretariacie szkoły osobiście lub pod nr tel. 85 741 94 52