Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)

L.p.

Data

1.

2 listopada 2018 r.

2.

7 stycznia 2019 r.

3.

15 kwietnia 2019 r

4.

16 kwietnia 2019 r.

5.

17 kwietnia 2019 r.

6.

29 kwietnia 2019 r.

7.

30 kwietnia 2019 r.

8.

2 maja 2019 r.