Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

NPRC

Nasza szkoła otrzymała dotację docelową na zakup nowości wydawniczych – książek niebędących podręcznikami i książkami naukowymi – w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Program ma na celu wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa i zakup nowości wydawniczych.

 

W ramach Narodowego Projektu Rozwoju Czytelnictwa do biblioteki szkolnej zakupiliśmy 959 książek. 59% zakupu stanowią lektury, a 41%  nowości wydawnicze i bestsellery należące do literatury dziecięcej i młodzieżowej.  Młodzież w naszej szkole zawsze chętnie odwiedzała bibliotekę. Odkąd możemy zaoferować naszym uczniom wiele atrakcyjnych pozycji książkowych, obserwujemy  zwiększoną  frekwencję  i naprawdę duże zainteresowanie czytaniem. Cieszy nas , że większość uczących się bardzo dobrze zna drogę do biblioteki szkolnej, a takie rządowe projekty są strzałem w 10!

Szkoła, przystępując do programu, chętnie wzięła udział w promocji czytelnictwa. Zorganizowaliśmy wielomiesięczne święto książki. Zrealizowaliśmy 20 projektów czytelniczych. Poniżej zamieszczono sprawozdania z ich  realizacji w poszczególnych klasach. Zostały one nadesłane przez nauczycieli koordynujących.

Kl.0    Czytelnicza podróż leśnych ludków- jesień- na podstawie książki „Rok w lesie”  -Nieścieruk, J. Błaszko

Cykl zajęć edukacyjnych związanych z środowiskiem leśnym obejmował następującą tematykę: leśne dary jesieni, dlaczego drzewa zrzucają liście, zwierzęta jesienią, czy wolno śmiecić w  lesie. Podczas zajęć plastyczno-technicznych dzieci wykorzystywały dary lasu – liście, szyszki, żołędzie, orzechy. Wyklejały sylwety leśnych zwierząt pestkami, plasteliną, poznały technikę plastyczną: kolaż. Podczas realizacji tematu „Co można wykonać ze śmieci” uczniowie zapoznali się z prezentacją ekologicznych zabawek wykonanych przez kolegów z przedszkoli, a następnie wykonali zabawki z butelek pet, rolek po papierze toaletowym, kubeczków jednorazowych i kartonów. Podczas zajęć literackich związanych z środowiskiem leśnym dzieci poznały piosenki, wiersze oraz wybrane fragmenty prozy związane z tematyką lasu. Słuchały odgłosów lasu oraz słuchowiska o leśnych zwierzętach. W czytanie przedszkolakom włączyli się nie tylko nauczyciele realizujący projekt, ale też starsi koledzy. Projekt realizowany był od 5 października do 30 listopada 2017r. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu /w czwartki/, o godzinie 14:00 w wymiarze jednej godziny. Projektem objęto wszystkie dzieci uczęszczające do świetlicy oddziału przedszkolnego.

 

I a Z czarnym noskiem wkraczamy w świat literatury – K. Sołowiej

Uczniowie wysłuchali audiobooka czytanego przez Leszka Filipowicza "Pamiętnik Czarnego Noska" autorstwa  Janiny Porazińskiej. Wykonali kredkami ilustracje do wszystkich rozdziałów książki. Następnie każdy uczeń złożył swoje ilustracje w książkę, do której dorobił jeszcze okładkę. Wszystkie książeczki wzięły udział w konkursie. Pierwsze miejsce zajęła książka Oli Gardockiej. Uczniowie wykonali również ze skrawków materiałów Misia- Czarnego Noska, tak, jak go wyobrażali. Wystawka z pracami dzieci została umieszczona na korytarzu szkolnym.24 listopada klasy pierwsze wzięły udział w Dniu Pluszowego Misia. Wszyscy uczniowie tego dnia przybyli do szkoły z pluszowymi maskotkami. Dzień ten został zorganizowany przez panie z biblioteki szkolnej oraz uczennice z klas starszych naszej szkoły. Były przygotowane różne konkursy z drobnymi nagrodami, których tematem przewodnim była postać misia- bohatera różnych książek i filmów dla dzieci oraz ciekawe zabawy, w których uczniowie bardzo chętnie brali udział. Ostatnim punktem projektu było uroczyste pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej. Wiele osób zainteresowało się zbiorami biblioteki szkolnej i klasyką dziecięcej literatury polskiej i obcej, skojarzyło czytanie z przyjemnością. Uważam, że w najbliższej przyszłości wzrośnie poziom czytelnictwa i ukształtuje się nawyk czytania na całe życie.

 

I b „Rok szkolny z lekturą – „Pamiętnik czarnego noska” - A. Radziszewska

Zadania związane z celami projektu realizowano w miesiącach: październik- listopad 2017r. zgodnie z harmonogramem. Uczniowie angażowali się w różnego rodzaju aktywności: polonistyczną, przyrodniczą, plastyczną, techniczną i ruchową. Działania uczniów oceniono w formie stopnia z poszczególnych edukacji. Efekty prac dzieci zaprezentowane zostały na korytarzu szkolnym oraz na stronie internetowej szkoły. Przygotowany „Pamiętnik czarnego noska klasy I b ” przedstawiony został uczniom pozostałych  klas pierwszych  podczas Dnia Pluszowego Misia” i przekazany do biblioteki szkolnej, aby zachęcał  inne dzieci do czytania. 

I c - A. Wysocka

W okresie od 01.10.2017 r.  – 25.11.2017r. realizowany był projekt ,,Z Czarnym  Noskiem wkraczamy w świat lektur”. Dzieci objęte programem to uczniowie klasy Ic – 23 osoby. Wprowadzeniem do projektu było zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami książek, ich budową, różnicami między książką a audiobookiem. Dzieci zapoznały się również z nowymi terminami dotyczącymi tematyki książek i czytelnictwa, np.: tytuł, spis treści, pisarz, poeta. Zajęcia były prowadzone systematycznie 2-3 razy w tygodniu . Czytane były rozdziały książki. Następnie omawiana była ich treść. Dzieci wypowiadały się na temat cech charakteru i uczuć bohaterów lektury.  Oceniały ich postępowanie. Przygotowywały i odgrywały scenki dotyczące wybranych przez nie przygód głównego bohatera. Systematycznie sporządzały rysunki do każdego z rozdziałów, z których potem powstała ilustrowana książeczka. Mogły także rozwijać swoje zdolności manualne przez naklejanie, wycinanie, wydzieranie, kolorowanie, dorysowywanie itp. Głównym celem projektu było kształtowanie u dzieci nawyku obcowania z literaturą dziecięcą, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, tworzenie skojarzenia czytania z przyjemnością, stymulowanie rozwoju emocjonalnego, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, rozwijanie i wzbogacanie języka dziecka, wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu, rozwijanie wyobraźni dziecięcej i aktywności intelektualnej oraz zachęcanie do samodzielnego korzystania księgozbioru biblioteki szkolnej. Zakończeniem projektu było zaprezentowanie efektów prawie dwumiesięcznej pracy dzieci w postaci wykonanych przez nie książeczek podczas obchodów  Dnia Misia - 24.11.2017r., a następnie przekazanie ich do biblioteki szkolnej. Projekt okazał się ciekawą formą, w której można spotkać się z książką.

 

II a Wierszykolandia – bohaterowie wierszy Jana Brzechwy – Wszeborowska

Pod koniec września wspólnie z uczniami klasy II A, wybraliśmy książkę z kanonu lektur przeznaczonych do opracowania w klasie II. Były to pięknie ilustrowane„ Wiersze” Jana Brzechwy. Wraz z wychowawcą dzieci odwiedziły bibliotekę szkolną i wypożyczyły po jednym egzemplarzu pachnącej nowością lektury. Zostały zapoznane z projektem czytelniczym i zadaniami, jakie zostały im postawione. Miały wybrać dowolny wiersz i nauczyć się go na pamięć. Trwało to dwa tygodnie. Następnie odbył się klasowy konkurs recytatorski, na który zaprosiliśmy panie bibliotekarki. Uczniowie wspaniale przygotowali się do tego zadania i pięknie recytowali. Największe wrażenie wywarł na wszystkich Igor Choroszewski, który wybrał wiersz pt. „ Grzyby”. To bardzo długi utwór wymagający dużo nauki. Chłopiec tak pięknie go interpretował i ani razu się nie pomylił. Oczywiście zdobył I miejsce. II miejsce przypadło Mateuszowi Panasewiczowi - „ Pan Pomidor”, III Angelinie Wilczewskiej za wiersz „ Żuk”. Otrzymali oni nagrody, a pozostali  uczestnicy dyplomy.   Następnym zadaniem było namalowanie ilustracji do wybranego wiersza, techniką dowolną. Wszyscy wywiązali się z tego zadania wzorowo. Prace zdobiły naszą klasę, a później wykonano z nich pamiątkowy album. 

 

II b „W świecie wierszy Juliana Tuwima” - M. Tomkiel

W ramach założonych celów głównych i szczegółowych oraz  zadań Międzyprzedmiotowego Projektu Edukacyjnego „Rok szkolny z lekturą” klasa II B zrealizowała na przełomie października i listopada 2017 r. klasowy projekt „W świecie wierszy Juliana Tuwima”.  Podjęto następujące działania: słuchanie wiersza J. Tuwima "Lokomotywa", czytanie wiersza, wyróżnianie informacji na zadane tematy, gromadzenie informacji nt. życia i twórczości J. Tuwima, tworzenie scenek pantomimicznych, inscenizowanie tekstu „Lokomotywa", porządkowanie tytułów wierszy wg kolejności alfabetycznej. „Cudowna kraina wierszy J. Tuwima" - głośne czytanie wybranych wierszy poety. Przygotowania do konkursu recytatorskiego. Pamięciowe opanowanie przez każde dziecko z klasy wybranych wierszy Juliana Tuwima. Nauczyciel sprawdzał i korygował na bieżąco stopień opanowania tekstu literackiego.14 XI odbył się klasowy konkurs recytatorski pt. „Julian Tuwim – dzieciom” .

A oto nagrodzeni: I miejsce – Ksenia Tarasewicz wiersz „Zosia Samosia”; II miejsce – Krystian Dawidowicz wiersz „Okulary”; II miejsce – Barbara  Engiel wiersz „Pstryk”; wyróżnienie: Miłosz Wierzbowski „Idzie Grześ…” Prezentacja wierszy uczniom klasy IB w ramach projektu.

Nastąpiło także przygotowanie do konkursu plastycznego, wykonanie prac dowolną techniką „Mój ulubiony bohater wiersza Juliana Tuwima”.

22 XI odbyło się  spotkanie dzieci z rodzicami klasy IIB, recytacja wierszy Juliana Tuwima i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego (temat jak wyżej):I miejsce – Aleksandra Kuklińska do wiersza „Kaczuszki”; II miejsce – Laura Mikuła do wiersza „Lokomotywa”; III miejsce – Hubert Sliżewski do wiersza „Dyzio Marzyciel”. Wyróżnienie: Kacper i Kamil Kozłowscy „Dwa Michały”. Prace nad projektem zakończyliśmy utrwaleniem wiadomości o Julianie Tuwimie i jego twórczości dla dzieci (karta pracy).Praca nad projektem była podjęta przez dzieci z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem. Założone cele i zadania projektu zostały zrealizowane.

 

III a Zwierzęta w wierszach J. Brzechwy - I. Nietupska

Zadania związane z celami projektu realizowano w miesiącach wrzesień - listopad 2017 r. zgodnie z harmonogramem. Uczniowie angażowali się w różnego rodzaju  aktywności: polonistyczną, przyrodniczą, plastyczną, techniczną, muzyczną, taneczną i ruchową. Działania  uczniów  oceniono na najwyższym poziomie w formie stopnia z poszczególnych edukacji. Należały do nich: zebranie i przedstawienie informacji na temat biografii i twórczości pisarza; wybór wierszy o zwierzętach z uwzględnieniem predyspozycji uczniów; przygotowanie ciekawostek przyrodniczych o zwierzętach występujących w wybranych wierszach; wykonanie pracy plastycznej związanej z wybranym przez ucznia zwierzęciem; śpiewanie i granie utworów związanych ze zwierzętami (według możliwości uczniów); przygotowanie rekwizytów/strojów do prezentacji wierszy; nauka piosenki ,,Kaczka dziwaczka" oraz tańca do piosenki ,,Przepióreczka"; pląsy związane ze zwierzętami realizowane na lekcjach wychowania fizycznego przez uczniów całej klasy: ,,Stary niedźwiedź", ,,Pingwin", ,,Kureczka"; prezentacja wierszy na forum klasy; prezentacja wierszy młodszym kolegom jako forma zakończenia projektu. Efektem realizacji projektu czytelniczego był występ dla dzieci z oddziału ,,O" w Szkole Podstawowej nr 52 im. I. Białowny w Białymstoku dnia 3.11.2017 r. oraz prezentacja zdjęć z  na stronie internetowej szkoły i gazetce szkolnej.

III b Poznajemy ważne wartości- na podstawie „12 ważnych opowieści” - M. Czaban

W okresie od października do grudnia 2017r. w klasie III b realizowany był projekt edukacyjny „Poznajemy ważne wartości”. Celem projektu było: rozbudzanie i wzmacnianie zainteresowań czytelniczych dzieci, kształcenie wrażliwości czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem, rozwijanie współpracy w działaniu, rozwijanie umiejętności wnioskowania. W ramach projektu podejmowane były różnorodne działania. Uczniowie samodzielnie czytali poszczególne rozdziały książki, dyskutowali na temat różnych wartości niezbędnych człowiekowi w życiu codziennym oraz wykonali prace plastyczne. Efekty pracy dzieci oraz nauczyciela prowadzącego zostały zaprezentowane na korytarzu szkolnym. W projekcie uczestniczyło 25 osób. Projekt okazał się ciekawą formą spotkania z książką, spędzenia wolnego czasu oraz interesujących zajęć szkolnych.

 

III c Czytamy „Cukierku, ty łobuzie!” - J. Siemieniuk

Zrealizowaliśmy szkolny projekt promujący czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży wspólnie z klasą 3c. Odbiorcami projektu byli również inni uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 52 w Białymstoku i rodzice. Projekt trwał od listopada – 2017 r. do  grudnia – 2017 r. Przeznaczony był dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 52  w Białymstoku. Jego głównym założeniem było popularyzowanie czytelnictwa i integrowanie społeczności szkolnej.

Podjęte działania miały na celu wdrożenie dzieci do częstych kontaktów  z  książką i przygotowania ich do samodzielnego czytania. Projekt składał się  z przedsięwzięcia podzielonego na cztery części. Pierwsza i druga przeznaczona była dla dzieci z klasy III c. Część trzecia poświęcona  była współpracy z rodzicami. Czwarta części natomiast została poświęcona uczniom klas I-III naszej szkoły. W trosce o poprawę stanu czytelnictwa w naszej szkole podjęliśmy działania opierające się na przedsięwzięciu adresowanym do uczniów z klas I – III i rodziców. Głównym celem projektu była promocja książki i czytelnictwa, rozbudzenie zainteresowania książką, sprawienie aby czytanie stało się nawykiem i przyjemnością, zwiększenie roli biblioteki szkolnej w kształceniu, wychowaniu i rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży. Popularyzowaliśmy czytelnictwo  między innymi przez promowanie wybranej przez nas książki w postaci wystawy. Wyrobiliśmy nawyk właściwego spędzania czasu poprzez rozbudzenie zainteresowania książką.  Kształtowaliśmy  umiejętność poszukiwania  potrzebnych informacji i materiałów . Rozwijaliśmy sprawności umysłowe i umiejętności twórcze.  Budowaliśmy poczucie własnej wartości i rozwijaliśmy sprawności językowe.

Przebieg projektu :

Wrzesień 2017r. Zapoznałam uczniów  z projektem promującym czytelnictwo w szkole w formie zajęć. Ustaliliśmy harmonogram pracy .  Rodzice na zebraniu również zostali zapoznani z formą i treścią projektu. Uczniowie  czytali  przez cały miesiąc książkę „Cukierku, ty łobuzie !”.

Październik / Listopad 2017r.  - Przystąpiliśmy do czytania książki w czasie zajęć i omawiania jej treści. Następnie przygotowaliśmy w grupach na zajęciach plakaty promujące przeczytaną przez nas książkę, które zostały zaprezentowane uczniom klasy 1-3 na korytarzu szkolnym.

Listopad 2017r. -   Uczniowie otrzymali zadanie do wykonania w domu przy współpracy z rodzicami. Na wykonanie zadania każdy uczeń miał tydzień. Projekt domowy miał na celu stworzenie twórczej pracy plastycznej lub technicznej (techniką dowolną) na temat książki przy współpracy z rodzicami. Uczniowie zapoznali rodziców z treścią książki i mieli możliwość wykazania się umiejętnością wspólnego czytania i opowiadania wydarzeń. Spędzili wspólnie czas w rodzinnym gronie przy tworzeniu pracy co przyniosło ogromną satysfakcję uczniom i rodzicom.

Listopad / Grudzień 2017 r. - Prace zostały ocenione i zaprezentowane w postaci wystawy. Uczniowie innych klas mieli możliwość zapoznania się z książką i twórczością klasy 3C.

Grudzień 2017r. Przeprowadzona została pogadanka z rodzicami uczniów klasy III c na temat pozytywnego wpływu czytania na rozwój potencjału intelektualnego oraz poznawczego ucznia. Podziękowanie rodzicom za udział i pomoc uczniom w realizacji zadania projektowego.

Po zakończeniu projektu zauważalne są zmiany w pracy uczniów. Częściej spędzają wolny czas, czytając książki. Dostrzegają wartości wynikające z obcowania z książką.  Chętnie uczestniczą w konkursach czytelniczych i recytatorskich. Chętnie i starannie wykonują ilustracje, prace plastyczne do tekstu.  Odważnie i cierpliwie  współpracują  w  grupach.  Częściej odwiedzają  bibliotekę szkolną, interesują się nowościami wydawniczymi, a wiedzą na ten temat dzielą się z rówieśnikami i wychowawcą.

 

III d „Rok szkolny z lekturą” – „Wiersze dla dzieci” J. Tuwima-   A. Suchowierska

Klasa  podjęła szereg działań przybliżających życie i twórczość Juliana Tuwima. Wszyscy uczniowie mieli określone zadania do wykonania, pracowali bardzo aktywnie, chętnie i z zaangażowaniem.
Wspólnie poznawaliśmy twórczość autora wierszy dla dzieci - Juliana Tuwima. Dzieci pracowały z tekstem literackim – głośne czytanie, inscenizowanie tekstu przez nauczyciela i przez uczniów. Odbywały się  spotkania głośnego czytania podczas, których wiersze Juliana Tuwima uczniowie  prezentowali na forum klasy oraz dla najmłodszych uczniów w szkole (odbyły się wspólne zajęcia dydaktyczne z uczniami z kl.”O”). Fragmenty utworów wykorzystywaliśmy do ćwiczeń ortofonicznych: słuchanie utworów Juliana Tuwima „Lokomotywa” i „Ptasie radio”, powtarzanie fragmentów wiersza z wykorzystaniem zmiennej tonacji głosu, cicho, głośno, coraz ciszej, coraz głośniej, według własnej interpretacji itp. Dzieci  stosowały różnorodne techniki plastyczne w celu ilustrowania poznanych tekstów (prace plastyczne wyeksponowane na gazetce klasowej). Wszyscy uczniowie wzięli   udział   w konkursie plastycznym „Mój ulubiony bohater literacki” (prace plastyczne wyeksponowane na gazetkach szkolnych). Uczniowie brali aktywny udział w zbieraniu,  gromadzeniu i opracowywaniu zebranych materiałów. Chętnie brali  udział w przygotowywaniu prezentacji i poszczególnych zadań,  dbali o jakość pracy. Pracowali bardzo chętnie.

IV a „Dlaczego warto przeczytać „Dynastię Miziołków?” - B. Borys

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa klasa IV a realizowała projekt czytelniczy „Z rodziną Miziołków nie można się nudzić!”. Do realizacji projektu została wykorzystana książka „Dynastia Miziołków” Joanny Olech. Cele zajęć: rozwijanie

zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa, pobudzanie wyobraźni i kreatywności u dzieci, kształtowanie nawyku czytania, ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności odnoszenia treści lekturowych do własnych doświadczeń, ukazanie dzieciom piękna literatury i jej wielowymiarowości.

Efekty działań: doskonalenie umiejętności pisania listu oraz dziennika, stworzenie portretów rodziny Miziołków, doskonalenie techniki czytania tekstu ze zrozumieniem, lekcje o charakterze wychowawczym, promujące dostrzeganie pozytywnych cech w każdym człowieku, umiejętność opisywania i wyrażania swoich emocji, wzmocnienie poczucia przynależności do grupy szkolnej i rodzinnej (opisy klasy, szkoły, własnych rodzin).

Wdrożenie projektu pozwoliło dzieciom na pozytywne doświadczenia lekturowe oraz przyczyniło się do popularyzacji książek dla dzieci.

 

IV b Miłość człowieka i psa ukazana w lekturze „Sposób na Elfa ” - M. Ostrowska

Uczniowie klasy IV b Szkoły Podstawowej Nr 52 w Białymstoku po przeczytaniu lektury pt. „Sposób na Elfa” Marcina Pałasza mieli za zadanie ukazać, jak przedstawiona została w książce miłość człowieka i psa. W tym celu tworzyli wywiad z Elfem, projektowali okładkę książki oraz plakat reklamujący lekturę. Swoje działania podsumowali i przedstawili w trakcie konferansjerki, na którą zostali zaproszeni rodzice.

Dzieci podzielone zostały na cztery zespoły, po 5-6 osób. Zespoły pracowały wspólnie w czasie wolnym po zajęciach szkolnych w domach uczniów lub dzieci dzieliły się zadaniami dotyczącymi konkretnego zagadnienia i każdy pracował indywidualnie nad kolejnymi etapami projektu. Następnie uczniowie wszystkie elementy swojej pracy scalali tak, aby w efekcie powstał projekt, który w zamierzeniu był ich celem.

Wszystkie zespoły wywiązały się z powierzonych im zadań. Końcowa prezentacja wypadła pomyślnie – wszystkie efekty finalne zostały docenione przez rodziców i przez samych uczniów również.

 

IV c Polskie miasta w baśni i legendzie – Białystok- na podstawie książki „O krakowskich psach i kleparskich kotach” - E. Skowrońska-Giziewicz

Pod koniec września na godzinie wychowawczej objaśniłam uczniom zasady udziału w projekcie czytelniczym. Wspólnie wybraliśmy książkę „Polskie miasta w baśni i legendzie – Białystok” i razem przygotowaliśmy zadania, które mieliśmy zrealizować.

Pierwszym krokiem było wypożyczenie książek i przeczytanie przede wszystkim legend dotyczących naszego miasta. Następnie 20 października wyruszyliśmy z profesjonalnym przewodnikiem na spacer po Białymstoku. Dowiedzieliśmy się paru istotnych informacji dotyczących miasta. Posłuchaliśmy o historii Pałacu Branickich, zwanym niegdyś Podlaskim Wersalem. Okazało się, że jest on zaliczany do najoryginalniejszych budowli barokowych w Polsce. Udało się nam zwiedzić wnętrze Pałacu, w którym obecnie mieści się Uniwersytet Medyczny. Pospacerowaliśmy po ogrodzie, pogłaskaliśmy pomnik psa Kawelina, bardzo oryginalnej mini budowli w parku na Plantach, z którą związane jest też pewna legenda. Przechodziliśmy także obok „roześmianego” Ratusza, dalej Aleją Bluesa ku przepięknej jesiennej alei w miejskim parku. Spacer nasz trwał około 3 godzin. Pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły, a następnego dnia razem z wychowawczynią zabraliśmy się do pracy w wyznaczonych wcześniej zespołach.

Przygotowaliśmy projekt mapy naszej wędrówki, który wywiesiliśmy na korytarzu naszej szkoły. Wykonaliśmy mnóstwo zdjęć i zaprezentowaliśmy je na naszej klasowej gazetce na parterze. Grupa trzech dziewczynek wykonała prezentację multimedialną naszej wycieczki, którą przedstawiliśmy na godzinie wychowawczej. Inna grupa zrobiła prezentację w formie albumu. Część osób zajęła się projektowaniem pocztówek o Białymstoku, a jeszcze inni przygotowali plakat, pt.: Legenda o Białymstoku w połączeniu z językiem angielskim. Wystawa pocztówek, prezentacja multimedialna zostały zaprezentowane m.in. rodzicom na zebraniu.

 

IV d Sportowcy - wych. K. Gacko-Majewska

Klasa IV d nazwała swój projekt czytelniczy: „Klasa sportowa czyta o sportowcach”. Nadrzędnym celem tego przedsięwzięcia była promocja literatury (w tym sportowej) i czytelnictwa wśród uczniów. Zadania, które trzeba było wykonać, aby zrealizować cel projektu były następujące: zapoznanie rodziców i uczniów z projektem, wybranie grup czytelniczych i przydział książek do przeczytania, przeczytanie odpowiedniej pozycji przez daną grupę, przygotowanie prezentacji multimedialnej lub plakatu, prezentacja na forum klasy wykonanej pracy, przedstawienie  rodzicom  na  zebraniu  prezentacji  i  plakatów  zrobionych przez uczniów. Wszystkie prace były konsultowane co tydzień z wychowawcą na godzinie wychowawczej. Prezentacja projektu czytelniczego nastąpiła również przed rodzicami na zebraniu rodzicielskim.

 

V a Polskie miasta w baśni i w legendzie- na podstawie książki „O krakowskich psach i kleparskich kotach” - M. Niewińska

Klasa V a w 2017 roku uczestniczyła w projekcie czytelniczym. Dzieci ten nowatorski pomysł przyjęły z entuzjazmem. Po naradzie klasa zdecydowała, że chce bliżej poznać legendy o polskich miastach. Najpierw na godzinach wychowawczych wspólnie czytaliśmy poszczególne legendy, dzieci z zainteresowaniem, słuchały, a następnie ochoczo dyskutowały o przeczytanych informacjach. Później klasa podzieliła się na pięć sześcioosobowych grup. Zostali wybrani liderzy, koordynujący działania grupy. Dzieci chętnie w nich pracowały. Dwie grupy wykonały prezentacje w formie plakatu, jedna grupa zakładkę do książek. Były też dwie prezentacje multimedialne. Następnie dzieci przedstawiały wyniki swoich prac.

Podsumowując powyższe, należy stwierdzić, że projekt czytelniczy nie tylko urozmaicił nasze lekcje wychowawcze, ale także nauczył dzieci współpracy w grupie i właściwego współdziałania. Uważam, że było to bardzo udane przedsięwzięcie. Nie tylko dzielić wiele się nauczyły, ale również bardziej się zintegrowały i dobrze przy tym bawiły.

 

V b Razem z Nel poznajemy ciekawe zakątki świata - na podstawie książki „Śladami Nel. Przez dżunglę, morza i oceany” – M. Trojan

W  klasie V b uczniowie w ramach projektu  czytelniczego w oparciu o książkę "Śladami  Neli  -przez dżunglę , morza i oceany” postanowili  przygotować  szereg  działań związanych z przeczytaną lekturą, wychodzące też poza zawarte w niej informacje. Uczniowie podzielili się na 5 grup( po 6 osób w każdej),z których każda zajęła się odrębnym tematem z wybranego rozdziału książki.

I grupa - przygotowała prezentację multimedialną  "Japonia, to nie tylko ninja”. Każdy z uczniów miał przygotować  w formie prezentacji,  jego zdaniem najciekawsze lub charakterystyczne dla Japonii  informacje udokumentowane odpowiednimi  zdjęciami.

II grupa - postanowiła przybliżyć lekturę klasom III,  poprzez czytanie im wybranych fragmentów książki  i  przeprowadzić w oparciu o nie konkurs  wiedzowy. Zwycięzcom konkurs uczniowie przygotowali drobne nagrody.

III grupana podstawie rozdziału "Żabi świat" uczniowie przygotowali  zakładki do książki "Najciekawsze  żaby  świata” . Na zakładce każdy uczeń miał przedstawić cztery jego zdaniem najciekawsze żaby .Wykonane prace uczniowie zaprezentowali na gazetce na korytarzu.

IV grupaw oparciu o rozdział "Malutki  ocelot” członkowie tej grupy wykonali album. Każdy członek tego zespołu przygotował  1 lub 2 strony do albumu, z przydzielonym mu tematem dotyczącym tego zwierzęcia tj: gdzie on występuje, jak wygląda, jak poluje, czym się odżywia, jak rozmnaża oraz ciekawostki o nim.

V grupa – zainteresowała się rafami koralowymi, które opisane były w rozdziałach "Nurkowanie w głębinach”  i  "Wraki na Morzu Karaibskim” więc postanowiła wykonać plakat zatytułowany "Co powinniśmy  wiedzieć o rafach koralowych?”. Każdy z 6 uczniów przygotował swój mały plakat będący fragmentem większej całości. Z plakatu można dowiedzieć  się,  gdzie występują rafy koralowe ,jak wyglądają koralowce i jakie organizmy na nich żyją, czym się żywią, jak rozmnażają, dlaczego dochodzi na nich do katastrof oraz  ciekawostki o nich. Pracę nad projektem zaczęli  uczniowie od przeczytania lektury, następnie podzielili się na grupy, które wybrały temat swoich działań , każdemu z nich przydzielone zostały zadania do wykonania. Następnie poszukiwali  informacji  w różnych źródłach wiedzy: stronach internetowych, książkach przyrodniczych oraz w czasopismach i dokonywali  ich wyboru. Przygotowane prace zawierały tekst , zdjęcia i rysunki. Dzięki pracy w grupach, a następnie   przedstawieniu prac na forum klasy uczniowie poszerzyli swoją wiedzę   o wybranym kraju, zwierzętach i środowisku,  w którym one żyją, związanymi z nimi regionami i innymi obiektami  geograficznymi. Pozwoliło to utrwalić ich pisownię oraz miejsce położenia. Wzbogacili  swoją wiedzę o dodatkowe  informacje związane ze zwierzętami i roślinami charakterystycznymi dla danego środowiska. Projekt przyczynił się do doskonalenia umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz wyszukiwania i dobierania treści związanych z danym zagadnieniem.

 

VI b Poznajmy ich bliżej – tworzymy lapbooki - na podstawie książek „Nazywam się… ” - K. Minta

W ramach projektu klasa została podzielona na kilka grup. Każda z nich zapoznała się  biografią słynnej osoby. Były to : Mahatma Gandhi, Wolfgang A. Mozart, Maria Skłodowska Curie, Antoine de Saint-Exupery, Mikołaj Kopernik Vincent van Gogh. Dzieci zajęły się tworzeniem lapbooków. Lapbook to w wolnym tłumaczeniu książka na kolanach. Uczeń może ją wykonać dowolnie dobierając elementy, komponując z części logiczną całość, wyróżniając najważniejsze treści i chowając w koperty lub papierowe skrytki to, co uzna za warte odkrycia lub głębszej refleksji. W tworzeniu lapbooków nie ma ściśle określonych zasad. Ważniejsze jest twórcze wykorzystanie papierowych materiałów i przedstawienie za ich pomocą wybranego zagadnienia. Lapbook jest książką, musi mieć swój tytuł i treść. Dzieci wykonywały określoną część pracy, przydzieloną poszczególnym osobom w grupie, tworząc barwne kolorowe książki biograficzne. Uczniowie prezentowali swoją twórczość w klasie, przedstawiając lapbooki rodzicom, zostały one też umieszczone na gazetce biblioteki szkolnej.

 

VII a Gra planszowa do książki „ Stowarzyszenie umarłych poetów” - U. Kitlasz

W ramach projektu edukacyjnego „Rok szkolny z lekturą” klasa VIIa przygotowała grę edukacyjną do książki „Stowarzyszenie umarłych poetów” N. H. Kleinbauma. Dzieci po lekturze spotykały się co tydzień, aby planować i przygotowywać poszczególne etapy pracy. Zostały wyznaczone przez liderów osoby, które były odpowiedzialne za wykonanie instrukcji, planszy, kostki, pionków i pudełka. Liczył się pomysł i kreatywność. Efekt nas zaskoczył. Powstały ciekawe prace.

 

VII b Widziane okiem tłumacza – artysty – słownik obrazkowy - M. Ułanowska

Przy realizacji projektu zrealizowano następujące cele: zapoznanie się z treścią książki, umiejętność posługiwania się słownikiem, opanowanie słownictwa na podstawie książki, umiejętność pracy w grupie, pracy zespołowej, stworzenie językowego słownika obrazkowego. Etapy pracy nad projektem: wybór tematu projektu; podział uczniów na grupy zadaniowe ( 4 grupy) po przeczytaniu lektury, wybór słownictwa do tłumaczenia, które można zobrazować; przydzielenie zadań poszczególnym członkom grupy odpowiedzialnym za tłumaczenie słów oraz za ich zobrazowanie; tworzenie słownika przez poszczególne grupy; stworzenie jednego wspólnego słownika obrazkowego. Podsumowanie: praca metodą projektu zmusza wszystkich członków do samodyscypliny i zaangażowania. Uczniowie mądrze i samodzielnie dokonali podziału na grupy zadaniowe tak, aby w każdym zespole znalazła się osoba, która ma zdolności artystyczne do zobrazowania wybranych słów. Uczniowie wzbogacili swoje słownictwo z języka niemieckiego, rosyjskiego i angielskiego. Zdobyta wiedza ułatwi im naukę języków obcych.