Wychowawcy klas

0A

Aneta Wysocka

IA

Marzena Tomkiel

IB

Justyna Siemieniuk

IC

Katarzyna Sołowiej

ID

Anna Radziszewska

IIA

IIB

Małgorzata Radulska

Mariola Horoszko

IIC

Małgorzata Kurianowicz

IIIA

Julitta Nieścieruk

IIIB

Natalia Wilczyńska -Rząca

IIIC

Alicja Suchowierska

IVA

Krystyna Minta

IVB

Elżbieta Zgiet

IVC

Marta Ostrowska

VA

Barbara Skowrońska

VIA

Piotr Sulima

VIB

Anna Słowikowska

VIC

Joanna Błaszko

VID

Elżbieta Chmielewska - Ryś

VIIA

Beata Borys

VIIB

Marta Sikorska

VIIC

Edyta Skowrońska- Giziewicz

VIID

Krystyna  Gacko- Majewska

VIIIA

Grzegorz Drzymkowski

VIIIB

VIIIC

Hubert Duchnowski

Dariusz Szehidewicz

0A zajęcia opiekuńczo wych.

Paulina Hryniewicz

świetlica

Elżbieta Druć

Małgorzata Sojko

Joanna Szymborska

Marzena Woronko

Kamil Surowiec

Marta Ostrowska