Książka nas łączy

Książka nas łączy -  tegoroczne hasło Miesiąca Szkolnych Bibliotek ciekawie podkreśla rolę literatury, co jest szczególnie ważne w dobie emocjonalnej izolacji często spowodowanej uzależnieniem młodzieży od Internetu. Biblioteka SP 52 podjęła w październiku szereg działań, które miały na celu:

- promocję biblioteki,

- propagowanie zainteresowania książką,

- rozbudzenie i kształtowanie kultury czytelniczej,

- podnoszenie poziomu czytelnictwa,

- przedstawienie oferty własnej, szczególnie  na nowości wydawniczych zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,

- zintegrowanie środowiska szkolnego,

 

Do zaproponowanych aktywności należały:

Klasa „0”projekt czytelniczy  „Rok w lesie”

Klasy II konkurs plastyczny – mój ulubiony bohater literacki

Klasy III konkurs na najlepsza prezentację bohatera literackiego

Dzieci z klas IIa , IIb, III d uczestniczyły w konkursie plastycznym Mój ulubiony bohater literacki, prezentowały ulubione postacie z książek.

007      008

Prace uczniów zostały wywieszone w bibliotece  i na gazetce szkolnej. Projekt "Edukacyjna podróż leśnych ludków" realizowany jest w świetlicy oddziału przedszkolnego od 5.10 2017r. W każdy czwartek odbywają się zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze dzieci związane tematycznie ze środowiskiem leśnym. Działania obejmują trzy cykle - zajęcia edukacyjne zajęcia plastyczno-techniczne oraz zajęcia literackie.

Oprócz wyżej wymienionych działań, zaproponowałyśmy uczniom udział w trzech ciekawych akcjach:

drzewo polecanych książek 004   

laurka  dla biblioteki 005

i selfie z książką oraz przyjacielem.   002     001

003         006

Uczniowie chętnie włączyli się do zabawy i aktywnie wsparli nasze  propozycje. :)