Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny

Informujemy, że od października 2021 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1w Białymstoku działa Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny, w którym dyżurują specjaliści - psycholodzy, pedagodzy, neurologopeda - otwarci na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom i dzieciom. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej - pod adresem: http://www.poradnia.bialystok.pl/spk.html