Obiady

O G Ł O S Z E N I E

WPŁATY NA OBIADY ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ

W WYSOKOŚCI 99,52 zł

- proszę nie zaokrąglać podanej kwoty!

NALEŻY DOKONAĆ W DNIACH

OD 24.11.2022 R. DO 30.11.2022 R.

Wpłata powinna wpłynąć najpóźniej do dnia 30.11.2022 r. na konto szkoły !

WPŁACAMY na rachunek bankowy

Szkoły Podstawowej Nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku, ul. Dojlidy Górne 48:

Bank Polska Kasa Opieki SA

41 1240 2890 1111 0010 3577 3958

W tytule przelewu należy wpisać: obiady grudzień, nazwisko, imię i klasę dziecka.

UWAGA! Osobom, które zgłaszały odpisy zostanie przesłana przez dziennik informacja o kwocie do zapłaty. W razie wątpliwości proszę o kontakt pod nr tel. 85 741 94 52