Podręczniki do nauki religii

Wykaz podręczników z religii rzymskokatolickiej obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023

klasa 0 – „Kocham Pana Jezusa” Podręcznik z ćwiczeniami dla dzieci sześcioletnich, część 1 i 2. redaktor ks. dr Paweł Płaczek. Wydawnictwo Święty Wojciech

klasa I - „Pan Bóg jest naszym Ojcem” Podręcznik z ćwiczeniami, część 1 i 2. redaktor ks. dr Paweł Płaczek. Wydawnictwo Święty Wojciech

klasa II - „Chcemy poznać Pana Jezusa” Podręcznik z ćwiczeniami, część 1 i 2. redaktor ks. dr Paweł Płaczek. Wydawnictwo Święty Wojciech

klasa III – „Pan Jezus nas karmi” Podręcznik z ćwiczeniami, część 1 i 2. redaktor ks. dr Paweł Płaczek. Wydawnictwo Święty Wojciech

klasa IV – „Jestem chrześcijaninem” podręcznik – autor ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech

klasa V – „Bóg szuka człowieka” (dwie części) red.: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik, Wydawnictwo Święty Wojciech

klasa VI – „Jezus nas zbawia”(dwie części) red.: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik, Wydawnictwo Święty Wojciech

klasa VII – „Bóg wskazuje nam drogę” (dwie części) red.: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik, Wydawnictwo Święty Wojciech

klasa VIII – „Aby nie ustać w drodze” podręcznik - autor ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciec

 

Religia Prawosławna

0 Zeszyt ćwiczeń „Cerkiew i ja”, Ks. A. Busłowski, L. Busłowska Warszawska Metropolia Prawosławna

I Zeszyt ćwiczeń „Bóg kocha świat i Ja”, Ks. A. Busłowski, L. Busłowska Warszawska Metropolia Prawosławna

II Zeszyt ćwiczeń „Dobra nowina i ja”, Ks. A. Busłowski, L. Busłowska Warszawska Metropolia Prawosławna

III Zeszyt ćwiczeń „Historie Biblijne i Ja”, Ks. A. Busłowski, L. Busłowska Zeszyt ćwiczeń do nauki jęz. Cerkiewnosłowiańskiego, L. Busłowska Warszawska Metropolia Prawosławna

IV Podręcznik do nauki religii prawosławnej w klasie IV „Życie z Bogiem” Warszawska Metropolia Prawosławna

V Zeszyt ćwiczeń „W cerkwi prawosławnej”, H. Borowik Parafia Prawosławna Św. Eliasza Białystok

VI Zeszyt ćwiczeń „Zbaw, Panie” - Spasi, Hospodi cz.1, H. Borowik Parafia Prawosławna Św. Eliasza Białystok