Obiady Luty

O G Ł O S Z E N I E

WPŁATY NA OBIADY ZA MIESIĄC LUTY

W WYSOKOŚCI 76,00 zł – Z WYŁĄCZENIEM KLAS:

– klasa Ic - 52,25 zł

– klasa VIIIa - 61,75 zł

– klasa IVa i VIIb - 66,50 zł

– klasa IIIa, IVc - 71,25 zł

NALEŻY DOKONAĆ W DNIACH

OD 25.01.2022 R. DO 31.01.2022 R.

Wpłata powinna wpłynąć najpóźniej do dnia 31.01.2022 r. na konto szkoły !

WPŁACAMY W Y Ł Ą C Z N I E na rachunek bankowy

Szkoły Podstawowej Nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku, ul. Dojlidy Górne 48:

Bank Polska Kasa Opieki SA

41 1240 2890 1111 0010 3577 3958

W tytule przelewu należy wpisać: obiady LUTY, nazwisko, imię i klasę dziecka.

UWAGA !!!

Osoby, które zgłaszały odpisy proszę o wcześniejsze ustalenie kwoty do zapłaty tel. 85 741 94 52