Obiady

O G Ł O S Z E N I E     KLASY 0 - III

 

WPŁAT   NA   OBIADY   ZA   MIESIĄC    MARZEC       

W WYSOKOŚCI  109,25 zł

DOKONUJEMY W DNIACH

OD 22 DO 26 LUTEGO 2021 R.

Wpłata powinna wpłynąć najpóźniej do dnia 26.02.2021 r. na konto szkoły !


WPŁACAMY W Y Ł Ą C Z N I E  na rachunek bankowy

Szkoły Podstawowej Nr 52
im. dr Ireny Białówny w Białymstoku, ul. Dojlidy Górne 48:

Bank Polska Kasa Opieki SA

41 1240 2890 1111 0010 3577 3958

W tytule przelewu należy wpisać: obiady MARZEC, nazwisko, imię i klasę dziecka.

UWAGA !!!

Osoby, które zgłaszały odpisy  proszę o wcześniejsze ustalenie kwoty do zapłaty
w sekretariacie szkoły osobiście lub pod nr tel. 85 741 94 52