Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Miasto Białystok włączyło się w kampanię Narodowego Instytutu Leków dotyczącą obchodów Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach'2020. Szczegóły znajdują się na stronie Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w zakładce dotyczącej Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach: http://antybiotyki.edu.pl/edwa/.