Ogłoszenie

14 października 2020 roku jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.

Świetlica szkolna pracuje w godzinach 6.45 – 17.00.

Oddział przedszkolny pracuje w godzinach 7.30 – 17.00