Komunikat w sprawie zawieszenia strajku

Komunikat w sprawie zawieszenia strajku od dnia 27 kwietnia 2019 r.

 

W tych dniach zajęcia opiekuńcze prowadzone będą w godzinach pracy  świetlicy szkolnej.