Komunikat w sprawie zawieszenia strajku

Komunikat w sprawie zawieszenia strajku od dnia 27 kwietnia 2019 r.

 

  • Przypominamy, że 29 i 30 kwietnia oraz 2 maja 2019 roku są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

W tych dniach zajęcia opiekuńcze prowadzone będą w godzinach pracy  świetlicy szkolnej.

  • Od dnia 6 maja 2019 r. zajęcia w szkole będą prowadzone zgodnie z obowiązującym rozkładem lekcji.