Organizacja pracy szkoły

Proszę Państwa, od 24.04.2019 roku (środa) ruszają obie grupy „0”

w swoich godzinach pracy.

 

            W dniach 24,25,26.04.2019r. dzieciom zapewnione są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej.

 

Jeżeli strajk zostanie zawieszony, zajęcia odbywać się będą wg planu.