Organizacja pracy oddziału przedszkolnego i świetlicy w dniach wolnych

Podczas egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty, dni wolnych od zajęć dydaktycznych oraz rekolekcji wielkopostnych oddziały przedszkolne oraz świetlica szkolna pracują w swoich godzinach.

            W przypadku ogłoszenia przez Związki Zawodowe strajku szkoła dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia opieki uczniom, którzy przyjdą do szkoły. Szczegółowe ustalenie organizacji pracy szkoły w tym czasie będzie możliwe po uzyskaniu informacji o ilości nauczycieli, którzy przystąpią do strajku.

Dyrekcja szkoły