Obiady

Informacje o wysokości opłat za obiady w miesiącu kwiecień znajdują się w zakładce <ORGANIZACJA SZKOŁY>.