100 rocznica odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI przez Białystok

19 lutego 2019 roku przypada setna rocznica odzyskania przez Białystok niepodległości.  Dla wszystkich Polaków, 11 LISTOPADA 1918 roku to symbol wyzwolenia spod panowania trzech zaborców i odrodzenia się państwa polskiego. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach i pierwszej  wojnie światowej wolna Polska powróciła na mapę świata.  Ale ta Wolność nie przyszła w listopadzie do wszystkich. Dla mieszkańców Białegostoku niepodległość stała się faktem dopiero w lutym 1919 roku.  Dlatego w naszej szkole w dniu 20 lutego 2019 odbył  się uroczysty apel poświęcony setnej rocznicy powrotu Białegostoku do macierzy. Montaż słowno muzyczny przygotowany przez klasę VIIB  oraz chór szkolny pod opieką  Grzegorza Drzymkowskiego, Krystyny Minty, Joanny Szyborskiej i Grażyny  Siwerskiej Mandziuk. Montaż słowno muzyczny zapoznał nas z początkami niepodległości na Białostocczyźnie, która po III rozbiorze Polski znalazła się pod panowaniem Pruskim, aby następnie  od 1807 do 1915 roku  być  pod zaborem rosyjskim, i  po wybuchu I wojny światowej od sierpnia 1915 roku, aż do lutego 1919 roku ponownie   znalazła się pod okupacją niemiecką. Razem  wspólnie podróżowaliśmy pociągiem historii przez okres naszych dziejów od pierwszego rozbioru POLSKI do 19 listopada 1919 roku kiedy to  Rada Miejska Białegostoku przyjęła z aplauzem wniosek o nadanie Józefowi Piłsudskiemu honorowego obywatelstwa miasta. Pamiętajmy, że pociąg historii toczył się dalej, a historia to żywa nauka, którą trzeba ciągle poznawać i pielęgnować. Aby człowiek wiedział, dokąd zmierza, musi wiedzieć, skąd pochodzi. Naród bez historii błądzi jak człowiek bez pamięci.

Józef Piłsudski mówił że: „Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze” „… niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym.” My mamy dziś szczęście dorastać w wolnym kraju. Pamiętajmy jednak o tym, że przodkom winniśmy pamięć, a ojczyźnie – miłość.

DSC_0295.jpg DSC_0321.jpg DSC_0328.jpg

DSC_0334.jpg DSC_0345.jpg DSC_0349.jpg

DSC_0350.jpg DSC_0369.jpg DSC_0379.jpg

DSC_0407.jpg DSC_0416.jpg DSC_0423.jpg