STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Pomoc materialną o charakterze socjalnym  (stypendia, zasiłki szkolne) uczniowie oraz ich rodzice  zameldowani na terenie miasta Białegostoku,  mogą  uzyskać  w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Białystok z dn. 20.05.2019r, od 1 sierpnia 2019 r. zadanie z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów realizowane będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. W związku z tym szkoła nie przyjmuje wniosków o stypendia szkolne.  Szczegółowe informacje  zostaną zamieszczone na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku-  www.mopr.bialystok.pl

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/19

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/19 odbędzie się 19.06.2019
KLASY 0, I - III - 9.00
KLASY 4 -8, 3G - 10.30
BLOK SPORTOWY - SALA GIMNASTYCZNA

Zebrania z rodzicami dotyczące bezpieczeństwa

W związku z pismem ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2019 r. w naszej szkole dnia 30 maja 2019r. (czwartek), o godzinie 18.00 organizowane są spotkania wychowawców klas z rodzicami naszych uczniów, podczas których zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie danej placówki oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

Wielki sukces naszych uczniów!!!

Dnia 25 maja 2019 roku podczas RODZINNEGO PIKNIKU EUROPEJSKIEGO  Prezydent Tadeusz Truskolaski wręczył nagrody uczniom w międzynarodowym konkursie „Mój Region, moje sąsiedztwo” .

Serdeczne gratulacje uczniom i opiekunom prac p. K. Sołowiej i p. M. Niewińskiej

UCZNIOM,  ICH RODZINOM, NAUCZYCIELOM I PRACOWNIKOM SZKOŁY OGROMNE PODZIĘKOWANIA ZA POMOC W ORGANIZACJI WSPANIAŁEJ IMPREZY!

Obiady

Informacje o wysokości opłat za obiady w miesiącu czerwiec znajdują się w zakładce <ORGANIZACJA SZKOŁY>.