40 Grunwaldzka Białostocka Drużyna Wielopoziomowa

40 Grunwaldzka Białostocka Drużyna Wielopoziomowa działa od września 2001 roku. Od roku 2005 należy do Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich. Jest inicjatorem i organizatorem lokalnych obchodów świąt państwowych i religijnych oraz imprez sportowo – kulturalnych. Co roku przeprowadzamy Harcerskie Biegi Niepodległościowe, Kampanię „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Betlejemskie Światełko Pokoju”, „Dni otwarte ZS Nr 4”. Aktywnie uczestniczymy w Dniach Papieskich i Marszach Żywej Pamięci Sybiru. Swój rok harcerski rozpoczynamy i kończymy wędrówką w nieznane miejsca naszej okolicy celem poznania tego co najbliższe sercu. Praca nasza skupia się na pracy zastępowej i spotkań całą drużyną oraz na specjalnych uroczystościach lub propozycjach wyjazdowych. Bardzo dobrze układa się nam współpraca z Samorządem Lokalnym, Parafiami Kościoła Rzymskokatolickiego i Prawosławnego. Harcerze zorganizowali i uczestniczyli w projektach „ Białostocczyzna- kraina mojego dzieciństwa- dziedzictwo kulturowe w regionie”, „Szlakiem słynnych białostoczanek”, Festiwalu Kultur prezentacja „Podlaski obwarzanek”, „Rok regionów”, ,,Proszą o pamięć… polegli za wolną Polskę'', Koncert Niepodległościowy „Drogi do Wolności” dla społeczności osiedla Dojlidy Górne, „Gry i zabawy naszych dziadków”, „Szum starej fotografii”.

Drużynowym jest druh phm. Dariusz Szehidewicz. Przyboczną druhna Kinga Koc.

 >zapraszamy na nasz Facebook<